Veri Yönetişimi ve Veri Güçlendirme Araştırması Temel Bulgular

Enterprise Strategy Group’un 2021 Veri Yönetimi ve Veri Güçlendirme Durum Tespit Araştırma Projesine siz de göz atın! Veri Yönetişimi hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için Mind2Biz’i arayabilir ya da internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Veri yönetişimi, organizasyonların ellerindeki verileri gerçek veri zekasına dönüştürmelerinin temel yöntemi olmaya devam ediyor. Bazı şirketlerde uygulanan pratikler henüz başlangıç seviyesindeyken bazı kuruluşlar olgun bir veri yönetişimi uygulamasına erişmiş durumdalar. Ancak veri ekosisteminin dinamik yapısı tüm kuruluşlarda verileri hazırlama, toplama, yapılandırma, yönetme, analiz etme, görselleştirme, izleme ve koruma yöntemlerinde sürekli iyileştirme ve gelişimi zorunlu kılıyor.

Veri yönetişimi uygulamaları, veri operasyonları ve veri koruma pratiklerinin tümü daha uyumlu hale getirildiğinde daha fazla son kullanıcı kendi gereksinimlerine uygun verilere erişmek, analiz etmek ve iş değeri üretmek üzere kullanmak için ihtiyaç duydukları kontrole sahip olur. Böylelikle hayat bulan veri güçlendirmesi, veri tabanı yöneticisinden CEO’ya kadar her paydaşın yalnızca günlük değil aynı zamanda uzun vadeli stratejik kurumsal hedeflere ulaşma yönünde aldıkları her kararı doğru verilere dayandırmasını sağlar.

Araştırma ve stratejik danışmanlık kurumu Enterprise Strategy Group veri yönetişimi ve veri güçlendirme konusunda yaptığı durum tespiti araştırma projesinde bu konularda elde edilen temel bulguları şu şekilde özetliyor:

• Veri yönetişimi çok önemli, kuruluşların %87’si işlerinin temel ilkesi olarak veri yönetişimi uyguladıklarını veya tamamlama sürecinde olduklarını bildirmekteler.

• Veri yönetişim programlarının gelişmekte olduğu kuruluşların %91’i bunu ilk 10 iş ve teknoloji önceliği arasına yerleştiriyor.

• Veri yönetişimi daha iyi veri kalitesine giden bir yol olarak görülüyor ve kuruluşların %45’i veri kalitesinde sağlanacak iyileşmeyi veri yönetişimi için en önemli itici güç olarak gösteriyor.

• Veri kalitesi ile ilgili darboğazlar ve zorluklarla sürekli mücadele halindeki kurumlar açısından bu çok önemli. Araştırmada kurumların %44’ü veri kalitesini anlamayı en büyük darboğaz olarak görürken %52’si veri kalitesini ve/veya doğruluğunu sağlamayı en büyük zorluk olarak tanımlıyor.

• Self-servis yetenekleri veri sağlama ve erişim olanaklarını geliştiriyor. Kuruluşların %93’ü veri sağlamada self-servis olanaklardan yararlandı veya yararlanmayı planlıyor. Bu yeteneğe sahip olanlar, veri erişim sürelerinin self-servis kullanmayan kuruluşlardan yaklaşık bir tam gün daha hızlı olduğunu bildiriyor.

• BT operasyonları ve veri koruma uygulamaları, veri yönetişimi ile uyum hususunda öncelik verilmesi gereken iki alan. Kuruluşların %82’si veri koruma ve yönetişim stratejileri arasında yüksek düzeyde bir uyuma sahip.

• Ayrıca şirketler verilerin tutulduğu alanlar, veri sistemleri ve veri kullanıcılarına yönelik şeffaflığın artmasının bir fırsat olduğunun farkında. Kuruluşların %85’i veritabanlarını ve diğer veri sistemlerini veri yönetişim stratejilerinin bir parçası olarak izlese de birçok kuruluşun halen veri kalitesi gereksinimlerini tanımlama, kullanıcıların iş bağlamını anlamalarını sağlama ve role göre doğru düzeyde veri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği tesis etme konularında yardıma ihtiyacı var.

keyboard_arrow_up