Veri Yönetişimi ve Veri Güçlendirme Durum Tespiti Araştırma Projesi

Enterprise Strategy Group’un 2021 Veri Yönetimi ve Veri Güçlendirme Durum Tespit Araştırma Projesine siz de göz atın! Veri Yönetişimi hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için Mind2Biz’i arayabilir ya da internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kuruluşlar geleceklerini -içgörü kazanma yeteneklerini artırma umuduyla- veri merkezli olarak tasarlarken artık daha fazla çalışana daha fazla veri sağlıyorlar. Her seviye kullanıcının ihtiyaç duyduğu verileri doğru şekilde ve tereddüt etmeden kullanabilmesini sağlamak üzere güvenlik önlemleriyle donatılmış self-servis teknolojilere yöneliyorlar, riskleri azaltırken güven inşa etmeyi hedefliyorlar.

Ancak veri görünürlüğünün sınırlı olması, verinin kaynağı, kökeni, geçmişi vb. analiz yeteneklerinin eksikliği sebebiyle etkin veri erişimini, çözümleme ve kullanımını engelleyen çeşitli zorluklar halen devam etmekte. Bu sebeple kuruluşlar verilerden değer üretimini artıracak güvenli adımlar için veri yönetimi ve veri güçlendirme konularına odaklanmaya devam ediyorlar.

Araştırma ve stratejik danışmanlık kurumu Enterprise Strategy Group veri yönetişimi ve veri güçlendirme konusunda durum tespiti amacıyla 2021 yılında bir araştırma projesi yürüttü.

Araştırma çalışmasına, Üretim, Finans, İnşaat, İletişim, Perakende, Sağlık, Teknoloji, Hizmet ve Kamu sektörlerinde faaliyet gösteren 1.000’den fazla çalışanı ve yıllık 100 milyon ABD Doları’nın üzerinde geliri bulunan kuruluşlarda görevli, veri yönetişim stratejileri, yatırımları ve operasyonlarından sorumlu ve/veya bu konularda bilgi sahibi 220 iş birimi ve bilgi teknolojileri profesyoneli katıldı.

Bu araştırma projesinin temel odakları şu şekilde tanımlandı:

– Kuruluşların veri yönetişimini nasıl tanımladığını, benimsediğini ve önceliklendirdiğini anlamak
– Veri yönetişimi uygulamalarında özellikle yaşam döngüsü adımları ve veri teknolojisi entegrasyon noktalarında karşılaşılan itici güçleri ve zorlukları öğrenmek
– Veri güçlendirme girişimlerinin temel bir bileşeni olarak otomasyon ve self-servisin önemini ortaya çıkarmak; veri yönetişimine dayanan bu girişimleri veri koruma da dahil olarak diğer BT operasyonları ve iş birimlerini de kapsayacak şekilde ele almak

keyboard_arrow_up