Verilerinizi Gerçekten Anlama

Veri yönetimi ve veri yönetişimi işlevlerinin beraber uygulanması, uyumluluk gereksinimleri açısından hayati bir rol oynamaktadır. Verilerin ne olduğunu, nerede depolandığını ve nasıl yönetilmesi gerektiğini bildiğinizde verilerin korunması daha kolaydır.

Verilerin değeri ve kalitesi de dahil olmak üzere bir kuruluşun verilerini gerçekten anlamak, iş süreçleri ve kurumsal mimari girişimleriyle bütünleşik ve uyumlu bir yaklaşım gerektirir.

Böyle bir entegre kurumsal veri yönetişimi deneyimi, kuruluşların hangi verilere sahip olduklarını, bu verilerin nerede olduğunu, nereden geldiğini, değerini, kalitesini ve kişiler ve uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığını ve erişildiğini anlamalarına yardımcı olur.

Bütün bunlar nasıl mümkün olabilir? Bilgi teknolojileri ile iş birimlerinin uyumunu getiren doğru teknolojiler şunları yapmanızı sağlar:

• Verileri keşfetme
• Verileri toplama
• Veri kaynaklarını yapılandırma
• Metaverileri analiz etme
• Veri akışlarını haritalama
• Veri yönetişim modeli geliştirme
• Veriye sosyal yetenekler kazandırma

keyboard_arrow_up