Veriye Dayalı İş Dönüşümü için Yol Haritası

VERİLERLE DÜŞÜNÜN
Veriye dayalı bir işletme modeline geçiş veri ve analitik stratejilerini üst seviyeye çıkarmayı ve yeni bir problem çözüm vizyonu geliştirmeyi gerektirir.
Gereksinim duyulan kurumsal yetkinliklerle birlikte
yönetim anlayışı ve değerler sistemi değişir.

Veriye Dayalı İş Dönüşümü için Yol Haritası
1
İş Değerinin Satışı
Organizasyonel farkındalığın ve düşünce üretiminin teşvik edilmesi

2
Zihinde Canlandırma
Vizyon ve değer önerilerinin geliştirilmesi ve paydaşların kazanımlarının ortaya çıkarılması

3
Değerlendirme
Kurumun veri okuryazarlığının ve kültürel hazırlığının değerlendirilmesi

4
Eğitim
Eğitim programı ve eğitim planlarının oluşturulması

5
Devreye Alma
İş dönüşümüne yönelik değişim programının başlatılması ve yürütülmesi

keyboard_arrow_up