İş Süreçleri Keşif Servisi

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş süreçleri keşfi var olan süreçler hakkında bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin, süreci modelleyebilecek düzenekte organize edilmesidir. Sunulan servis bilgilerin toplanması ve sınıflandırılmasına odaklıdır. Kuruma özgü karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak en uygun keşif yöntemi tespit edilir. Servis kapsamında gerektiğinde var olan durum “as-is” süreç modeli çalışması da yürütülebilir. Burada ön koşul yeterli bilginin toplanmış ve gerektiği şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Servis elde edilen bilgilerin raporlanması ve değerlendirme ile son bulur.

  Süreç bilgilerini toplamak külfetli ve zaman gerektiren bir işlemdir ve sürekli bir çabaya gereksinim duyar. Kurumların süreç analiz çalışmalarında yararlanabilecekleri keşif servisi, söz konusu bilgilerin en etkin şekilde toplanıp düzenlenmesine yönelik yöntemler barındırır. Servisin verilmesi sırasında süreç ekipleri, iş birimlerinde konu ile ilgili uzmanlığa sahip kişiler ve gereken durumlarda yönetimin katılımı gereklidir.

  Kurumlarda keşif servisinin karşılaştığı belirli zorluklar mevcuttur. Bu zorlukları doğru tespit etmek, göz önüne alarak ilerlemek, hedeflenen sonuca ulaşabilmek için kullanılacak yöntemi veya yöntem kombinasyonunu doğru tespit etmek açısından önemlidir.

  Parçalı süreç bilgisi

  İş birimlerinde konu ile ilgili uzmanlığa sahip kişiler genel anlamda akışa hakim olmakla birlikte süreçte sadece kendilerinin yer aldığı bölümlerin detayını bilirler. Bu duruma kısaca “parçalı süreç bilgisi” denir. Bu zorluğu aşmanın yolu konu uzmanları ile yapılan mülakatlarda ortaya çıkan geçiş noktalarının belirlenmesi ve eğer varsa tutarsızlıkların çözümlenmesidir.

  İstisnalar

  Konu uzmanları süreci belirli durumları göz önüne alarak aktarırlar, onlar için her durum farklıdır ve genellemek olası değildir. Genellemeye geçebilmek için süreç mülakatlarında iş adımlarının tanımlanması, koşulların nerede ayrıştığının tespiti, zamanlama ve normal akışın dışındaki durumlar gibi bilgilere ulaşılabilmesi gereklidir. Ancak bu şekilde geri dönüşler ve istisnalar belirlenebilir.

  Yöntem eksikliği

  Konu uzmanlarının süreç analizi ve modelleme yöntemleri hakkında bilgileri ya yüzeyseldir ya da hiç yoktur. Bu durumda konu uzmanlarının analistler tarafından oluşturulan model taslakları üzerinde değerlendirme yapması çok zor olur. Bahsedilen zorlukları aşarak etkin bir keşif çalışması yapabilmek için çeşitli alternatifler değerlendirilir ve kurum koşullarına en uygun yöntemler kullanılır.

  Kanıta dayalı keşif

  Kanıta dayalı keşif, doküman analizi, gözlem yapılması ve benzeri yöntemleri barındırır. Temelde doküman analizi bu yöntemin en etkin unsurudur. Her yöntem gibi kendine özgü kolaylaştırıcı özelliklerinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken dezavantajları bulunur.

  Görüşmeye dayalı keşif

  Görüşmeye dayalı keşif, konu uzmanları ile yapılan mülakatlarla ilerler. Duruma göre iki farklı yaklaşım kullanılır. Birinci alternatif sürecin çıktıları ve sonuçlarından başlayarak geriye doğru yönlenmek, ikinci alternatif ise süreci başlatan durumları dikkate alarak başlangıçtan sonuca doğru ilerlemektir. Her iki yaklaşımın kendi özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Gerektiğinde kombine edilerek kullanılır.

  Atölye bazlı keşif

  Atölye bazlı keşif konu uzmanları bir araya getirilerek yapılır. Ön şart kurum kültürünün açıklık, katılım ve yaratıcılık gibi değerlere sahip olmasıdır. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda bu yöntem sadece mülakatlar sonrası çelişkili durumların çözümlenmesi için kullanılır.

  İÇERİK

  • Bilgi kaynaklarının belirlenmesi
  • Bilgilerin toplanması ve incelenmesi (kanıta dayalı)
  • Konu uzmanları ile mülakat takvimi hazırlanması
  • Sürecin ortaya çıkarılmasına yönelik mülakatların yapılması (görüşme ve atölye bazlı)
  • Çalışma sonucu elde edilen bilgilerin analizine olanak veren tablo, matris ve görsellerin hazırlanması
  • Değerlendirme

  FORMAT | DISCOVER

  Keşif hizmetinin ilk aşaması ele alınacak süreç kapsamının belirlenmesidir. Bunun ertesinde kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda keşif servisi sunulur.

  keyboard_arrow_up