İş Süreçleri Modelleme

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş süreçleri yönetiminin temelinde iş süreçleri modelleme yer alır. Süreç modelleme bir sürecin nasıl işlediğini somutlaştıran, ortak bir hedef için farklı kaynakların süreç boyunca ne şekilde kullanıldığını gösteren bir analiz tekniğidir. Süreç modeli, süreç hakkında temel bilgileri sağlar, sürecin sorgulanabilmesine ve gereksinimler doğrultusunda iyileştirilmesine olanak verir. Bu eğitimde modellemenin kazanımları ele alınır, nasıl yapılacağı iki farklı standart üzerinden örnek çalışmalarla işlenir ve kurumda süreç modelleme için nasıl organize olunması gerektiği ve yetkinlik gereksinimleri konusunda bilgiler verilir.

  Süreci neden modelleriz?

  Bu soruya yanıt arayarak başlayacağımız çalışmada amacımız katılımcıları süreç modellemenin temel kavramları ile tanıştırmaktır. Günlük iş akışı içinde süreç katılımcıları süreç boyunca kendi sorumlulukları altındaki aktiviteleri gerçekleştirir, sürecin gerçekte barındırdığı karmaşayı fark edemezler. Süreç modeli, katılımcıların süreci uçtan uca bir bütün olarak kavrayabilmelerini sağlar, böylelikle olası sorunları değerlendirmelerine imkan verir.

  Süreç modelleme nasıl yapılır?

  Süreç modelleme, sürecin çerçeveye alınarak kapsamının belirlenmesi ile başlar. Sürecin akışını sağlayan aktiviteler ve bu aktivitelerin birbirileri ile olan ilişkileri detaylandırılır. Sürecin gereksinim duyduğu girdiler ve beklenen çıktıları, sürece dair iş kuralları ve karar noktaları belirlenir. Tüm bu detaylar süreç diyagramı düzeneğinde görselleştirilir. Süreç modellemesi, sürecin çerçeve ve akışını gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için çok çeşitli karar ve akış yöntemlerini destekler. Örneğin, birbirini takip eden düzendeki seri akış veya aynı anda başlatılabilecek işleri düzenleyen paralel akış, bu akışlara yol açan ayrılma ve birleşim noktaları, senkronizasyon, geri dönüşler, tekrarlanan adımlar, istisnalar vb. yapılar dikkatle ele alınması ve ortaya çıkarılan modele yansıtılması gereken kalıplardır. Tüm bu yapı bileşenleri çeşitli model örnekleri üzerinden anlatılır.

  Modelleme standartları

  Süreç modelleme BPMN ve Süreç Dinamiği standartları kullanılarak yapılır. Örnek çalışmada söz konusu standartlar hakkında genel bilgiler verilir ve kullanılacak olan standart detaylandırılır.

  Roller ve görev tanımları

  Son bölümde ise süreç modelleme çalışmasında yer alan roller ve görevleri tanımlanır. Süreç modelleme bir ekip işidir. Analistler, konu uzmanları, yöneticiler, danışmanlar ve modelleme uzmanlarının yer aldığı bir modelleme çalışmasında farklılaşan roller ve bu rollere düşen görevler açıklanır.

  İÇERİK

  • Süreci neden modelleriz?
  • Süreç modeli nedir, nasıl hazırlanır, hangi bileşenlerden oluşur?
  • Süreç modelleme standartları (BPMN ve Sistem Dinamiği) hakkında üst seviye bilgi ve örnekleme
  • Süreç modellemede birlikte çalışacak ekip kimlerden oluşur? Farklı roller ve görevler nelerdir?

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  keyboard_arrow_up