İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kurum süreçlerinin baştan sona veya belirli bölümünü gösteren süreç modelleri çeşitli standartlara sahiptir. Bu standartlar kurum içinde ortak bir dil ve bakış açısının oluşturulması ve iş süreçleri üzerindeki iletişimi kolaylaştırması açısından önemlidir. Bu eğitimde öncelikle standart kullanımının getirileri ve uygun standart seçiminin önemi ele alınır. BPMN/Sistem Dinamiği standardının öncelikli hedefleri, temel bileşenleri ve modelleme yapabilmek için gereken özellikleri tanıtılır. Örnek modelleme çalışması ertesinde son aşamada çeşitli gerçek hayat örnekleri işlenir.

  Müziğin notalarla ifade edilmesine benzer şekilde iş süreçleri de modelleme notasyonu kullanılarak ifade edilir. Görsel algıya dayanan bu notasyon, geliştirilen süreç modelinin sadece konunun detaylarını bilen uzman bir grup tarafından değil, analistlerden iş birimlerine ve bilgi teknolojilerine kadar kurum genelinde geniş kitleler tarafından anlaşılmasına olanak verir.

  Bununla birlikte standartlar sadece grafik gösterimlerle sınırlı değildir. Standart kapsamında yer alan süreç diyagramları, akışı kolay algılamamızı sağladığı gibi sembollerin anlamları, taşıdıkları bilgiler, iş kuralları ile bir bütündür. Burada amaç kurumun içinde ortak bir dil ve bakış açısı oluşturmaktır. Bu ortak anlayış ileride süreç analizi ve iyileştirme aşamalarında objektif değerlendirmeler yapılmasını sağlar.

  Modelleme standartları

  Bir standardın önemi belirli özelliklere bağlıdır. Eğitimde bu özellikler hem bilgilendirme hem de örneklemeler yapılarak anlatılır.

  • Genel kabul görmüş bir standart mı?
  • Herhangi bir süreç modelleme yöntemine bağlılığı bulunuyor mu?
  • Süreç modellemeden sürecin işletimine geçişi hedefliyor mu?
  • Organizasyonlarda yer alan tüm rollerin model üzerinden anlaşabilmesi ilkesini taşıyor mu?

  BPMN/Sistem Dinamiği ne zaman kullanılmalı?

  Standartların ortaya çıkış amaçları dolayısıyla kullanım alanları birbirinden farklıdır.

  • BPMN standardının ana fikri modellenen süreçlerin BT uygulamalarına veya süreç otomasyon sistemlerine aktarımına kolaylık sağlayan bir köprü oluşturmaktır.
  • Sistem Dinamiği standardının birincil hedefi ise hızlı bir modelleme olanağı sunmak ve süreç modelleri üzerinde doğrudan simülasyon yapılabilmesine olanak vererek süreçlerin analiz ve iyileştirilmesinde kolaylık sağlamaktır.

  Eğitimde öncelikle BPMN/Sistem Dinamiği standardının kapsamı tanıtılır. Kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, modelleme kalitesini etkileyen konular hakkında bilgiler verilir, temel özellikleri ve modelleme yapabilmek için gereken bileşenler üzerinde durulur.

  Örnek senaryolar

  Hazırlanmış örnek senaryolar üzerinden BPMN/Süreç Dinamiği standardı kullanılarak gruplar halinde modelleme yapılır. Oluşturulan her model, standardın kullanımı açısından hem doğruluk hem de okunabilirliği dikkate alınarak değerlendirilir. Amaç katılımcıların standardın ana fikrini kavraması ve ilk adımlarını atabilmesini sağlamaktır.

  En iyi uygulama pratikleri

  Son bölümde, standardın kullanıldığı iyi örneklerin paylaşımı ile katılımcılara deneyim kazandırılması amaçlanır. Kullanılan değişik konu ve sektörlere ait örnekler katılımcılara standardın etkin kullanımı hakkında fikir verir.

  İÇERİK

  • Süreç modelleme standardı nedir? Neyi kapsar?
  • Standart kullanımının faydaları nelerdir?
  • Hangi standart kullanılmalı?
  • BPMN/Sistem Dinamiği standardının kapsamı, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları
  • BPMN/Sistem Dinamiği standardının temel modelleme özellikleri
  • BPMN/Sistem Dinamiği standardı ile örnek modelleme çalışması
  • BPMN/Sistem Dinamiği standardının gerçek hayat örnekleri

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  keyboard_arrow_up