İş Süreçleri Tanımlama

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Süreç tanımlama, iş süreçlerinin sistematik olarak ortaya çıkarılması, her bir sürecin sınıflandırılarak kurum içindeki yerinin ve ilişkilerinin belirlenmesidir. Bununla birlikte sürecin bulunduğu konum ve ilişkiler üzerinden öncelik belirlemede kullanılacak kriterleri açık bir şekilde tanımlar. Bu eğitimde iş süreçlerinin belirlenmesine yönelik keşif yöntemleri, sınıflandırma ve ilişkilendirme esasları tanıtılır, sınıflandırmada referans model kullanımı ve süreç modellemeye geçiş aşaması ile ilgili örnek çalışmalar yer alır.

  Süreç tanımlamanın temel çıktısı süreçler, hiyerarşi ve ilişkilerin yer aldığı süreç mimarisidir. Süreç mimarisi süreç modelleme ve analizi kapsamının belirlenmesi için temel çerçeve olarak kabul edilir. Süreç tanımlama çalışmaları üç aşamada yürütülür.

  Listeleme

  Kurumdaki süreçlerin ortaya çıkarılması için kapsama alanları dikkate alınarak keşif yapılır. Keşif çalışması yapabilmek için çeşitli yöntemler kullanılır.

  • Kanıta dayalı keşif, doküman analizi, gözlem yapılması ve benzeri yöntemleri barındırır. Temelde doküman analizi bu yöntemin en etkin unsurudur.
  • Görüşmeye dayalı keşif, konu uzmanları ile yapılan mülakatlarla ilerler. Duruma göre iki farklı yaklaşım kullanılır. Birinci alternatif sürecin çıktıları ve sonuçlarından başlayarak geriye doğru yönlenmek, ikinci alternatif ise süreci başlatan durumları dikkate alarak başlangıçtan sonuca doğru ilerlemektir.
  • Atölye bazlı keşif, konunun uzmanları bir araya getirilerek yapılır. Ön şart kurum kültürünün açıklık, katılım ve yaratıcılık gibi değerlere sahip olmasıdır. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda bu yöntem sadece mülakatlar sonrası çelişkili durumların çözümlenmesi için kullanılır.

  Sınıflandırma ve ilişkilendirme

  Keşif sonrası ortaya çıkan süreç listesi ikinci aşamada referans modeller kullanılarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Bu aşamada, yukarıda bahsedilen keşif çalışmaları devam eder. İncelemelerde ve görüşmelerde sorgulanan, süreçlerin birbirleri ile olan ilişkileridir.

  Konumlandırma

  Son aşamada referans modeller ve keşif ile hazırlanan sınıflandırılmış süreç listesi göz önüne alınarak her bir sürecin kurum içindeki yeri ve ilişkileri belirlenir.

  İÇERİK

  • Keşif yöntemleri ile süreç listeleme
  • Kanıta dayalı keşif
  • Görüşmeye dayalı keşif
  • Atölye bazlı keşif
  • Süreç sınıflandırma ve ilişkilendirme, referans sınıflandırma modelleri ve kullanımı
  • Süreç konumlandırma ve süreç modeline geçiş

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  keyboard_arrow_up