İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş süreçleri yönetimi organizasyonların gelişiminde süreklilik sağlayan ve kurum toplam değerini artıran bir disiplindir. Dolayısıyla devamlılığı hedefleyen bir kurumda aktif gündemde tutulması, işlenmesi ve yaygınlaştırılması gereklidir. Ancak yaygınlaşma kolaylıkla ya da gelişigüzel yöntemlerle ulaşılacak bir seviye değildir. Aksine var olana meydan okuyan ve uzun soluklu motivasyon gerektiren bir yolculuktur. Belirli evrelerden oluşan bu yolculuk çeşitli somut çıktılarla beslenmelidir. Bu servis kurumların yürüttüğü çalışmaları bu aşamalar ve çıktıları dahilinde değerlendirir ve raporlar.

  İş süreçleri yönetimi organizasyonların sürekli gelişimine katkıda bulunan ve kurumların bütünsel performansını artıran bir disiplindir. Kurumun yaratıcılığı, rekabetçi yapısı ve dönüşümü için önemi gittikçe artan iş süreçleri yönetimi, maliyet temelli yaklaşımların ötesine geçerek yöneticilerin yeni gelir olanakları belirlemelerine, değer yaratan, güvenilir, sürdürülebilir ve esnek iş modelleri geliştirmelerine destek olur. Dolayısıyla devamlılığı hedefleyen bir kurumda iş süreçleri yönetiminin sürekli gündemde tutulması, işlenmesi ve yaygınlaştırılması gereklidir.

  İş akış otomasyonunun popülerleştiği yıllarda sıcak bir konu olarak gündeme gelen iş süreçleri yönetimi şimdilerde artık olağan bir madde olarak hayatına devam ediyor. Çoğu orta ve büyük ölçekli kurumda süreç bakış açısının önemi kavranmış durumda ancak kurum geneline yaygınlaşma ve olgunluk seviyesi farklılık gösteriyor. Bu durumun altında standart yöntemlerin var olmayışı, kurumların aşamaları sağlıklı bir biçimde tamamlayamadan ilerlemiş/durmuş olmaları, çıktıların yetersizliği vb. sebepler yatabiliyor. Bu servis, kurumların iş süreçleri yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmaları standart bir yaklaşım doğrultusunda, gerekli aşamalar ve çıktılar dahilinde değerlendirir ve raporlar.

  Farkındalık yaratma

  İlk aşama farkındalık kazanmadır. Bilgilendirme ve eğitimlerle iş süreçleri yönetiminin faydaları, yöntemleri ve yönetim esaslarını hakkında farkındalık sağlanır.

  Benimseme

  Bu aşama farkındalığın isteğe dönüşmesidir. İş süreçleri yönetim yaklaşımına olan inancın büyümesiyle artık birimler bir soruna yönelik kendi başlarına çözüm arayışına girmez, süreç bakış açısıyla ilerleme, yenilik ve değişimi çözümleme talebi oluşturmaya başlarlar. Genellikle kurumun organizasyon yapısında yer alan süreç liderleri veya ilgili birimler bu aşamayı kolaylaştırır.

  Projelendirme

  Bu noktada iş süreçleri yönetiminin getirileri ortaya konulmaya başlamıştır. İş süreçleri yönetim projeleri kurgulanır ve işletilir. Genellikle hızlı kazanımlar üzerine çalışmalar yapılır. Böylelikle iş süreçleri yönetiminin kurum genelinde sahiplenilmesi sağlanır.

  Yönetim programına dönüştürme

  Bu aşamada farklı proje ve çalışmaların bağımsız yürütülmesi yerine artık merkezi yaklaşımlarla bütünsel bakış önem kazanır. İş süreçleri yönetimi, bir yönetim disiplini olarak desteklenmeye başlar. Bu doğrultuda bir iş süreçleri yönetim programı oluşturulur, yönetim stratejisi ve süreci tanımlanır. Kullanılacak yöntem ve araçlar belirlenir. Kurum düzeyinde iş süreçleri mimarisi oluşturulur ve süreç hiyerarşisi, rehberler, standartlar ve ortak dile yönelik sözlük çalışmaları yürütülür. Ayrıca kurumun iş süreçleri yönetimi açısından olgunluk ölçümleri yapılır ve olgunluğun gelişimine yönelik planlar oluşturulur. Eğer çalışmalar başarılı olursa konuya olan yatırım artar ve konum güçlenir.

  Sürekliliğe geçiş

  Son aşamada iş süreçleri yönetimi, kurum stratejileri, teknolojileri, organizasyonu ve insan kaynakları ile kültürünün parçası haline gelmiştir. İş süreçleri yönetim organizasyonu gerekli tüm servisleri tanımlar ve aktif olarak sunar. Sonuç olarak tüm aşamalar tek bir hedefe yönlenmiştir: İş süreçleri yönetim sürecini tüm kurum için verimli ve faydalı bir şekilde yürütmek.

  İÇERİK

  • Bilgi kaynaklarının belirlenmesi
  • Konu uzmanları ile mülakatların yapılması, aşamalara yönelik bilgilerin toplanması ve incelenmesi
  • Farkındalık yaratma
  • Benimseme
  • Projelendirme
  • Yönetim programına dönüştürme
  • Sürekliliğe geçiş
  • Değerlendirme ve raporlama

  FORMAT | ASSESS

  • Kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda durum değerlendirme servisi sunulur.
  keyboard_arrow_up