erwin Data Intelligence

erwin Data Intelligence by Quest ile ilgili demo talebinde bulunmak ve yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  Tek ve Güçlü Bir Platformda Birleşmiş Veri Kataloglama ve Veri Okuryazarlığı Yetenekleri

  Doğru veriler -ya da gerçekler- bilgiye, bilgi -ya da bağlam- zekaya götürür. Neyi bilmeniz gerektiğini tespit ettiğinizde veya neyi bilmiyor olduğunuzu keşfettiğinizde doğru yönde hareket edebilirsiniz.

  erwin Data Intelligence by Quest (erwin DI) Nedir?

  erwin DI, veri varlıkları hakkında farkındalığı artırmak ve erişimi yaygınlaştırarak karar verme süreçlerini desteklemek amacıyla veri kataloglama, veri okuryazarlığı ve otomasyon yeteneklerini tek ve kapsamlı bir platformda birleştiren veri zekası çözümüdür. erwin DI ile operasyonel süreçler, iş uygulamaları ve veri modelleri gibi çok çeşitli kaynaklardan metaverileri otomatik olarak toplayın, harmanlayın, dönüştürün ve merkezi bir kataloğa besleyin. İş bağlamında derlenmiş görünümler aracılığıyla bu verileri erişilebilir ve anlaşılır hale getirin. Böylelikle verileri kullanan farklı profildeki paydaşların, stratejik kararlar alırken doğru içgörülere dayanmalarını sağlayın. erwin DI, rekabet avantajı yaratacak emin adımlar atabilmek amacıyla yürütülen kurumsal veri yönetişimi, dijital dönüşüm ve benzeri her türlü veri odaklı girişimi destekler.

  erwin DI Ne Sağlar?

  erwin DI kuruluşunuzu daha akıllı hale getirir. erwin DI ile veri varlıklarınızı birleşik bir katalogda harmanlayıp etkinleştirebilir ve ardından iş bağlamı ve iş gereksinimleri doğrultusunda veri topluluklarınızın kullanımına açabilirsiniz. Verinin doğru kullanımı ile ilgili rehberlik yapan erwin DI, uyum gereksinimlerini karşılayan veri politikalarının tatbikine yönelik en iyi uygulama pratiklerinin takip edilmesini sağlar.

  Kimlerin erwin DI Veri Zekası Çözümüne İhtiyacı Var?

  Kurumlarda veri üretimi dijital dönüşüm dinamikleri sebebiyle tam anlamıyla patlama yaşıyor. Büyük Veri hesaplamaları, gelişkin analitik yöntemler, makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamaları gibi teknolojiler öncesine göre nispeten ölçeklenebilir bir yapıya kavuşarak yaygınlaştılar. Bu gelişmeler kurumların organizasyon yapılarını etkiledi. Kurumlarda potansiyel iş fırsatlarını belirlemek için analitik tekniklerin büyük veri kümelerine nasıl uygulanacağını anlamakla görevlendirilen “iş odaklı problem çözücü” rolü ve beraberinde “sivil analist” kavramı doğdu. Tepe yönetim seviyesinde Baş Veri Sorumluları (Chief Data Officer), ticari kazançların gerçekleşme vadelerini öne çekebilmek ve dönüşümü hızlandırmak için silo düzeninde gömülü kalmış veya anlaşılması güç, karmaşık verileri açığa çıkarmak ve anlam kazandırmak üzere metaveri yönetimi, veri yönetişimi ve kurumsal veri varlıkları etrafındaki diğer tüm girişimleri eşgüdümlü hale getirmekle görevlendirildiler.

  Tüm bunlar kurum içindeki birçok rol arasında veri (ve metaveri) ortamını incelemeye yönelik koordineli süreçlerin tesisini gerekli kıldı. Veri yönetimi ve yönetişiminde yaşam döngüsü parçalarını otomatik bir akışta biraraya getirebilmek, ve bunu veri tablolarındaki kolonlar seviyesinde kaynak ve etki analizine tabi tutabilmek ancak etkin bir metaveri yaklaşımı ile mümkündür. İşte erwin DI bu anlayışla veri paydaşlarının karar verme süreçlerinde tam da konuyla ilgili, doğru, güncel ve anlaşılabilir verilere erişerek birlikte çalışabilmelerini sağlar. Veri varlıklarının araştırılması, toplanması, düzenlenmesi, yayınlanması, analizi ve raporlanması olanakları sunar, böylelikle gerek BT gerekse sivil analistlerin uyum gereksinimlerini karşılayan veri politikalarına uygun davranarak farklı veri varlıklarını nasıl kullanabileceklerini anlamalarına destek olur.

  erwin DI Veri Zekası Çözümünün Getirileri Nelerdir?

  Teknik olarak veritabanları, veri gölleri ve veri ambarlarında konumlanmış “durağan” veriler ve kilit uygulamalarla entegre ve bu uygulamalar tarafından kullanılan “hareket halindeki veriler” sürekli ve artan hızda biriktikçe, bu verilerin görünürlüklerini sağlamak ve kontrollü bir biçimde yönetmek zorlaştı. IDC araştırmalarına göre kurumlar sahip oldukları verileri anlamlı çıkarımlarda bulunmak üzere analiz etmek yerine verileri arayıp bulabilmek için çok daha fazla zaman harcamaktalar. Veri uzmanları zamanlarının yüzde 80’ini verileri aramaya, hazırlamaya ve korumaya, ancak yüzde 20’sini analize ayırabilmekteler. Bu zorlukları aşmak üzere geliştirilmiş olan erwin DI veri varlıkları ile ilgili farkındalığı, yönetişim yeteneklerini artırır ve yeni iş fırsatlarının oluşumunu destekleyecek bilgi birikimini geliştirir.

  Çok çeşitli veri kaynaklarında yerleşik metaverilerin sürekli taranması için zaman planı oluşturun
  Veri tüketicilerinin kendi rolleriyle ilişkili verileri tanımlamalarına ve keşfetmelerine imkan tanıyın
  Kurumda veri okuryazarlığını geliştirin ve hakim kılın
  Teknik kaynaklara olan bağımlılığı azaltın
  Hareket halindeki veriler dahil olmak üzere veri öğeleri için kaynak-hedef eşlemelerini düzenleyin ve platformlar arasında veri entegrasyonunu uyumlu hale getirin
  Detaylı versiyonlama seçenekleri ve değişim yönetim işlevleri ile metaverilerin güncelliğini sağlayın
  Veriye bakış açısını değiştirin, verilerin iş bağlamında anlamlandırılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırın

  erwin DI Bileşenleri

  erwin DI metaveri-yönelimli, otomasyona dayalı etkin bir yaklaşımla gerçek zamanlı, yüksek kaliteli bir veri hattını besleyecek süreçleri destekler, veri hazırlığı, yönetim ve okuryazarlık fonksiyonlarını kapsar.


  erwin Data Catalog (erwin DC) | Veri Kataloğu

  erwin DC, “durağan” ve hareket halindeki “akan” veriler dahil olmak üzere kurumların hangi verilere sahip olduklarını ve bunların nerede bulunduğunu anlamalarına yardımcı olan bir metaveri yönetimi yazılımıdır. Metaverilerin farklı kaynaklardan harmanlanarak toplanması, iş gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmiş, tek ve tümleşik bir katalogda etkinleştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili süreçleri otomatikleştirir. Veri kataloglama, veri haritalama, veri kalitesi yönetimi, kod üretimi, veri köken analizi ve yaşam döngüsü yönetimi vb. yetenekler ile veri kaynaklarına ulaşım hızlanır, analiz ve karar verme mekanizmaları güvenilir verilere dayanır. Büyük Veri, veri kasası uygulamaları, veri ambarı modernizasyonu, buluta taşıma vb. dijital dönüşüm projelerinde veriden değer üretim süreci sağlıklı ve verimli hale gelir.

  erwin Data Literacy (erwin DL) | Veri Okuryazarlığı

  erwin DL kurumsal veriyi bir iş dili olarak kullanma yeteneği kazandırır. İş terimleri sözlük hizmetleri ve self servis veri keşif araçları içeren yazılım, kuruluşların veri varlıklarını düzenlemesine, ilişkilendirmesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm veri paydaşları kendi rolleriyle ilgili verilere, teknik uzmanların yardımı olmaksınız, self-servis portal aracılığı ile erişebilir ve iş kavramları bağlamında anlam verebilirler. erwin DL veri toplulukları oluşturarak veri varlıkları ile ilgili sosyalleşmeyi teşvik eder, veri görünürlüğünü artırır, metaverilerin zenginleşmesini kolaylaştırır. erwin DL ile tüm paydaşlar kurumun veri haritasının tamamı ile ilgili kavramsal, ticari ve teknik açılarını tümünü kapsayan bütüncül bir görüşe sahip olurlar.

  Kurumsal Veri Zekası Platformunda erwin Farkı

  erwin’in geliştirdiği her çözümün temelinde veri/metaveri yatıyor. Kuruluşundan beri 30 yıldan fazla süredir veri modelleme çözümleri konusunda lider çözüm sağlayıcısı olan erwin, 60’ı aşkın ülkede 50.000’den fazla veri profesyonelinin güvendiği, dünyanın 1 numaralı veri modelleme yazılımı üreticisidir.

  erwin son olarak erwin DC (erwin Veri Kataloğu) ve erwin DL (erwin Veri Okuryazarlığı) çözümlerinden oluşan ve içinde hazır otomasyon yetenekleri barındıran erwin DI platformunu geliştirdi. Kurumların sahip oldukları metaverilerin eksiksiz bir haritasını oluşturmayı amaçlayan erwin DI ile kazanılan görünürlük, halihazırda veriye erişim ve kullanım ile yaşanan uyuşmazlıkları azaltır, uçtan uca kaliteyi iyileştirir, yönetişime dayanak oluşturur ve daha fazla kişi veri okuryazarı ve akıllı hale geldikçe dijital dönüşümü hızlandırır. erwin DI ile kurumsal veri varlıklarının keşfini ve değerlendirmesini otomatik hale getirebilirsiniz. Gerçekte erwin, kurumsal seviyede veri gereksinimlerini en geniş kapsamda karşılamak üzere geliştirilmiş, otomasyon içeren, metaveri odaklı etkin bir yaklaşıma sahip tek yazılım sağlayıcısıdır.

  erwin DI ile Kazanılan Benzersiz Avantajlar

  Veri zekası, stratejik karar verme süreçlerini destekleyecek anlamlı içgörüler elde etmek için verilerin farklı biçimlerde analizini ifade eder.erwin DI kurumunuza veri zekası katan adımları otomatikleştirir, veri kataloglama, veri sözlüğü yönetimi ve self servis veri keşfinin gücünü tek bir yazılım paketinde bir araya getirir ve bu yetenekleri birlikte çalışarak fikir üretiminde bulunabilecek kullanıcıların ellerine teslim eder.

  Veriyi Keşfedin

  Silo düzenindeki çeşitli veri kaynaklarında yeralan metaverileri sorgulayın ve tanımlayın.

  Veri Kaynaklarını Yapılandırın

  Fiziksel metaverileri belirli veri modellerine, iş terimlerine, tanımlara ve yeniden kullanılabilir yapıda düzenlenmiş tasarım standartlarına bağlayın.

  Veri Akışlarını Haritalayın

  Verilerin hangi noktalarda entegre edileceğini belirleyin, verinin ne yönde hareket ettiğini ve akış boyunca nasıl dönüştüğünü anlamak için veri kökeni analizini uygulayın.

  Metaveriyi Analiz Edin

  Verilerin iş süreçleri ile nasıl ilişkili olduğunu anlayın ve hangi özelliklere sahip olduğunu belirleyin.

  Veriyi Harmanlayın

  Silo tipli veri kaynaklarında yeralan metaverilerin otomatik olarak toplanmasını sağlayın ve tümünü tek bir kaynakta konsolide edin.

  Veri Yönetişim Modeli Geliştirin

  Standartları, politikaları ve en iyi uygulama pratiklerini yönetmek ve bunları fiziksel veri varlıkları ile ilişkilendirmek için bir yönetişim modeli geliştirin.

  Veriye Sosyal Yetenekler Katın

  Verileri tek bir yerde ve kendi rolleri bağlamında görmelerini sağlayarak paydaşlarının kolektif gücünü artırın, paylaşımı ve sosyalleşmeyi destekleyin.

  erwin DI, erwin Enterprise Data Governance Experience (erwin by Quest Portfolio) Ekosisteminin Kalbidir

  erwin DI, kurumların dönüşüm çabalarında BT ve iş birimleri arasındaki uyumunu artırmak üzere kurgulanmış erwin by Quest Portfolio platformunun kalbidir. Daha akıllı kararlar verebilmek için veri varlıklarının keşfini, anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştıran erwin DI otomatik, gerçek zamanlı, yüksek kaliteli bir veri hattını beslemek üzere kurumdaki tüm veri odaklı girişimleri birbiriyle uyumlu hale getirir. İş birimleri merkezi bir katalogda düzenlenmiş verilere self servis yapıdaki bir iş portali üzerinden kendi rollerine uygun tasarlanmış görünümler altında erişebilirler.

  Sunduğu birleşik yetenekler her kurumsal paydaşın -kurumsal mimar, iş analisti, bilgi teknolojileri uzmanı, veri sorumlusu, risk yöneticisi ve CEO- kurumsal zekayı oluşturan tüm veri varlıklarına ulaşımını olanaklı hale getirir. Bütünleşik bir ortamda veri varlıklarından elde edilecek değer artar, veriye bağımlı riskler daha iyi yönetilir ve minimize edilir. Özetle veriler artık yalnızca veri uzmanları ve uygulama geliştiricilerin değil, veriyi stratejik anlamda değerlendirmek isteyen ve iş değerini artıracak anlamlı içgörüler oluşturmak isteyen herkesin işi haline gelmiştir. İş bağlamı ile ilişkilendirilen ve anlaşılır hale getirilen verilere dayanan veri zekası, BT ve iş paydaşlarının organizasyonel performansı iyileştirmek için hedeflenen sonuçları üretmelerine yardımcı olur. Daha akıllı kurumlar için veri zekası tüm dönüşüm girişimlerinde başarının anahtarıdır.

  keyboard_arrow_up